Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden har efter avlagd kurs grundkunskaper i
användning av datorstödd el- och
automationsplanering, samt känner till de vanligaste
ritnings- och schematyper som används inom
elektrotekniken

Läranderesultat

Studeranden skall känna till dagens datorteknik
och programvara samt kunna välja och utnyttja dem
i anslutning till arbetsuppgifter inom
elkraftteknik och elplanering.
Principerna för och användning av avancerade
vektorbaserade ritprogram, såsom AutoCAD, inlärs.
Datorstödd planering och ritande av
elinstallationer utföres med ritprogram.

Innehåll

Ritningstyper och scheman
Planering av elinstallationer och elsäkerhet
Planering av elcentraler
Planering av automation och styrning

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier
Elsystemteknik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatoriska projektarbeten och övningar

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatoriska inlämningsövningar

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare / Will be announced later

Examinationsformer

 • 2013-12-20 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning