Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner
till grundläggande teori inom elektroteknik.

Läranderesultat

Kursens mål är att studeranden lär sig teoretiska
grunder för lik- och växelströmskretsar samt
behärskar beräkningsteknik.

Innehåll

El-lärans grunder:

 • Ohms lag. Resistans, induktans, kapacitans.
 • Lik- o. växelströmskretsar, teori och
  beräkningar.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro på föreläsningar och övningar
enligt direktiv.

Litteratur

Föreläsningskompendium
Övningsuppgiftskompendium
Stödmaterial på Internet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar
 • Självstudier - 11 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-05-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning