Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att i skrift uttrycka sig analytiskt och reflektivt kring interaktiva produktioner på nätet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha utvecklat djupare förmåga att föra analytiska och reflekterande resonemang kring olika typer av interaktiva produktioner och deras budskap.

Innehåll

För att tillgodogöra sig kursen ska studenten analysera interaktiva produktioner på nätet. Valet av produktioner diskuteras med examinator för att uppnå största möjliga fokus på arbetet. På basen av analyserna skall studenten skriva tre essäer med 2000 ord per essä.

Essäerna ska innehålla:
Fakta kring de produktioner som behandlas. Det innebär information om produktionsbolag, produktionsår, manusförfattare, regissör, producent eller dylikt. Med andra ord sådant som kan vara intressant kring produktionens tillblivelse. För att tydliggöra din ambition ska du i de olika essäerna presentera en frågeställning, det som du specifikt vill undersöka och som du vill få svar på eller som du vill problematisera. Du får gärna vara personlig och dina åsikter får komma till tals i texten men i huvudsak ska arbetet utgå ifrån ett analytiskt perspektiv som behandlar produktionernas relation till varandra och till den värld de beskriver. Det kan t.ex. vara vilka värderingar som ligger förborgade i produktionen och hur de manifesteras. Det kan handla om produktionens kunskapssyn, människosyn och världsbild, etik och moral, och genusperspektiv etc. Eller produktionens retorik, dramaturgi, estetik, sceneri, bildberättandet, ljudarbetet och andra komponenter som på olika sätt påverkar vår upplevelse etc. Du skall även hänvisa till källor om du förstärker dina åsikter med hjälp av teorier eller påståenden.

Om du analyserar något starkt visuellt (t.ex. gällande användbarhet) skall du hänvisa till produktionen visuellt med hjälp av bilder eller länkar.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

-

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer: Tre godkända essäer med minst 2000 ord i varje. Essäns struktur, flyt och läsbarhet, användning av källor samt materialets mångsidighet evalueras. Mera om upplägget för godkänd essä presenteras under kursinnehåll.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning