Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studieperiodens målsättning är att ge de studerande en överblick över aktuell forskning inom journalistik, medier och kommunikation, samt en uppfattning om mediekritisk forskning.

Läranderesultat

En överblic över aktuell forskning inom journalistik, medier och kommunikation.

Innehåll

Studieperioden består av föreläsningar och mediekritikdiskussioner, essä samt hemtentamen

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursansvarig lärare: Professorn i Journalistik

Litteratur

1. Boczkowski, P. J. Digitizing the News. Innovation in Online Newspapers. MIT Press 2004.

2. de Burgh, H. (ed.) Investigative Journalism. Context and Practice. London 2000

3 . Chalaby, J. K. The Invention of Journalism. London 1998.

4. Deuze, M. MediaWork. Cambridge. Polity Press. 2007

5. Ekecrantz, J. & Olsson, T. Det redigerade samhället. Stockholm 1994.

6. Hallin, D. & Mancini, P. Comparing Media Systems: three models of media and politics. NYC. 2004.

7. Hjarvard, S. (ed.) News in a Globalized Society. Göteborg 2001.

8. Kempf, W. & Luostarinen, H. (eds.) Journalism and the New World Order. Vol. 2.

Göteborg 2002.

9. Lidskog, R., Nohrstedt, S. & Warg, L-E (red.) Risker, kommunikation och medier. Lund 2000.

10. Lievrouw, L. & Livingstone, S. Handbook of New Media. Social Shapings and Consequences of ICT:s. London 2002.

11. Lowe, G. & Bardoel, J. (eds.) From public service broadcasting to public service media. Göteborg. 2008

12. Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (eds.) Journalism and the New World Order. Vol 1. Göteborg 2001.

13. Norris, P. A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge 2000.

14. Nylund, M. Iscensatt interaktion. Strukturer och strategier i politiska mediesamtal. Helsingfors 2000.

15. von Platen, S.: Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring. En studie av Sveriges Television (2006) Universitetsbiblioteket: Örebro Studies in Media and Communication 5.

16. Rosen, J. What are Journalists For? London 2000.

17. Sana, E. (red.), Tieto-opista mediapeliin - journalismin tutkimuksen näkökulmia. Juva 1995

18. Schudson, M. The Power of News. Cambridge 1995..

19. Seppänen, J. Katseen voima. Tampere 2001.

20. Tumber, H. (ed.) Media Power, Professionals and Policies. London 2000.

21. Thussu, D.K. News as Entertainment. The Rise of Global Infotainment. Los Angeles & al. Sage. 2007.

22. Vetenskapliga artiklar (sex artiklar motsvarar en bok)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 43 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Deltagande i föreläsningar och diskussioner, godkänd hemtentamen och essäuppgift eller litteraturtentamen av verken 4, 5, 6, 18 och 21.

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning