Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa kunskaperna i JavaScript
samt lära sig grunderna i spel programmering.

Läranderesultat

Efter kursen har studenten lärt sig att göra simpla spel för webben
samt mobila apparater.

Innehåll

1. Grundkunskaper 3D och 2D spel
2. Gravitation i spel
3. Funktioner, klasser och paket
4. Interaktivitet
5. Extern data
6. Multimedia
7. Externa JavaScript bibliotek

Förkunskaper

JavaScript grundkurs eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Rich Media Master Class

Mer information

meddelas senare

Litteratur

meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan
anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade
inom utsatt tid.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning