Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten verktyg och kunskap att göra bedömningar som stöder studentens väg ut i mediabranschen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att orientera sig på arbetsmarknaden och känna till vad som krävs av sig själv för att kunna hitta en lämplig arbetsplats eller för att skapa sig sin egen arbetsplats på marknaden.

Innehåll

Arbetsmarknadsjuridik.
Företagsformer.
Hur grundar man ett företag.
Inventering av arbetsmarknaden.
Case stories: Alumner berättar.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten fullgör följande:
Inlämnade och godkända kursövningar.
Deltagande i föreläsningar och grupparbeten.
På anmodan av examinator, tentera kursens innehåll eller valda delar av innehållet.

Lärare

Hemming Alf

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See ASTA/ARBS

Kurs och studieplanssökning