Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya verktyg och medel för att komma vidare i det finska språket.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att känna till det finska språkets struktur; att känna till grundläggande strukturer. Efter avlagd kurs förväntas studenten - kunna kort berätta om sig själv, sina studier, sina arbetsuppgifter - kunna använda var, vart och varifrån - strukturer - kunna uttrycka ägandeförhållanden - kunna använda partitiv - kunna böja verb i presens och känna till imperfektböjning - känna till grundreglerna för användandet av objekt - kunna använda inf.III

Innehåll

- finska språket struktur vidare - muntliga och skriftliga övningar - diskussion - språklära

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs. A.1.2 (Europeiska referensram)

Mer information

Omtentamen 1: 3.9. kl. 12.15 - 14.15 Omtentamen 2: 29.10. kl. 12.15 - 14.15 Extra omtentamen: torsdagen den 11. juni kl. 10.15 (F249).

Litteratur

Kursbok: Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Yliopistopaino. Helsinki 2007 ISBN 978-952-495-023-7 Kapitel 1 - 18 Av läraren sammanställd material i Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: skriftlig tentamen (80%) samt muntlig tentamen / kursaktivitet (20%)

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-03-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-15 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-20 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-22 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-27 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-01-29 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-03 10:00 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-05 14:15 - 16:15 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-17 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-19 13:15 - 15:45 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-24 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-02-26 13:15 - 15:45 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-02 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-04 13:15 - 16:00 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-09 09:45 - 11:30 D4109 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2020-03-11 13:15 - 16:00 D4109 FFB III, ORAL EXAM Lehtola Minna
2020-03-16 10:00 - 11:30 D4107-08 Finnish for Beginners III, WRITTEN EXAM Lehtola Minna
2020-06-11 10:15 - 13:00 F249 Finnish for Beginners III RE-EXAM Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning