Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa de muntliga och skriftliga kunskaperna i franska och att utveckla textförståelsen samt förmågan att förstå enklare talad franska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -kunna lämna meddelanden. -hälsa till/från någon. -ha grundläggande kunskaper i användningen av "passé composé" och "imparfait", "le futur". -beställa tåg-och flygbiljetter, läsa tidtabeller. -beskriva personer, deras utseende, karaktär. -tala om sina framtidsplaner. -tala om mat, väder och vind, fritidsintressen. -beställa hotellrum, betala hotellrummet. -förstå huvuddragen i enkla texter där ämnesområdet är bekant. -skriva korta meddelanden, vykort.

Innehåll

Telefonfraser, Lämna meddelanden, Göra inköp, Fritidsintressen, Resor, Hotellvokabulär, Användning av tempus för förfluten tid,"le futur".

Förkunskaper

CEFR A1.2 Franska 2

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska 3

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Martikainen, Lindgren: Parfait 2.Otava, Helsingfors 2012. ISBN: 978-951-1-23863-8.St. 1-4. Av läraren utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 34 timmar
 • Basgruppsarbete - 2 timmar
 • Självstudier - 47 timmar
 • - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: Skriftlig tentamen: 35% Muntlig tentamen: 35% Aktivt deltagande: 20% Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2019-03-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-03-14 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning