Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Ekonomisk terminologi och facktexter
Muntlig kommunikation
Muntliga föredrag och presentationer
Mötesteknik
Platsansökan och meritförteckning
Affärskommunikation
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen för språk)

Kursen ersätter följande kurser

Finska 5 sp (2005 - 2013, företagsekonomi)

Mer information

Obligatorisk även för dem som har svenska och finska som skolbildningsspråk på den engelska utbildningen i International Business.

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Tarjous
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och presentationstillfällen (meddelas på Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 12:30 - 14:00 B320 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-01-22 12:30 - 14:00 B320 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-01-29 12:30 - 14:00 B323 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-02-05 12:30 - 14:00 B328 Finska ABS19-3 (pienryhmä) Rancken Ulrika
2020-02-07 10:30 - 12:00 B328 Finska ABS19-3 (pienryhmä) Rancken Ulrika
2020-02-07 12:30 - 14:00 B328 Finska ABS19-3 (pienryhmä) Rancken Ulrika
2020-02-12 12:15 - 14:00 B327 Finska ABS19-3 (pienryhmä) Rancken Ulrika
2020-02-14 08:30 - 10:00 B328 Finska ABS19-3 (pienryhmä) Rancken Ulrika
2020-02-26 12:30 - 14:00 B323 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-03-04 12:30 - 14:00 B323 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-03-11 12:30 - 14:00 B323 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-03-18 12:30 - 14:00 B320 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-03-25 12:00 - 14:00 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-04-01 12:30 - 14:00 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-04-08 12:45 - 14:30 Finska ABS19-3 kokousryhmiä Rancken Ulrika
2020-04-22 12:30 - 14:00 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-04-29 12:30 - 14:00 Finska ABS19-3 Rancken Ulrika
2020-05-06 12:00 - 14:15 Finska ABS19-3 Suullisia testejä Rancken Ulrika
2020-05-13 12:00 - 14:00 B320 Finska ABS19-3 Suullisia testejä Rancken Ulrika
2020-05-19 12:00 - 16:00 Finska ABS19-3 Suullisia testejä Rancken Ulrika
2020-05-20 13:00 - 16:00 Finska ABS19-3 Tentti Rancken Ulrika
2020-05-27 12:00 - 14:00 Finska ABS19 2, 3 ja 4 Esitystilaisuus Rancken Ulrika
2020-05-27 14:15 - 16:00 Finska ABS19 Suullisia testejä ryhmät 2-4 Rancken Ulrika
2020-06-05 09:00 - 12:00 B320 Finska ABS19 uusintatentti Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68866793308?pwd=Y1ZpT0xyWk4wN2p2MkdrdjI2QlpBQT09   Meeting ID: 688 6679 3308 Password: 660723 One tap mobile +358341092129,,68866793308# Finland +358942451488,,68866793308# Finland   Dial by your location         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 688 6679 3308 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccYsgv9Rs1   Join by SIP 68866793308@109.105.112.236 68866793308@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 6679 3308 Password: 660723 Rancken Ulrika

Kurs och studieplanssökning