Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig
utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget
yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och
terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) krävs för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs
med tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Ekonomisk och teknisk terminologi och facktexter
Muntlig kommunikation
Muntliga föredrag och presentationer
Mötesteknik
Platsansökan och meritförteckning
Affärskommunikation
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen för
språk)

Kursen ersätter följande kurser

Finska 5 sp (2005 - 2013, företagsekonomi)

Mer information

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den
tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presenationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2015-05-11 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-01-20 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-01-27 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-02-03 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-02-10 10:15 - 12:00 D4110 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-02-17 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-02-24 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-03-02 10:15 - 12:00 B516 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-03-09 10:15 - 12:00 B516 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-03-16 10:15 - 12:00 B516 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-03-23 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-03-30 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-04-06 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-04-13 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-04-20 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-04-27 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-05-04 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-05-11 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-05-18 10:15 - 12:00 B516 Finska IA19 Luomi Anna Maija
2020-05-25 10:15 - 12:00 A311 Finska IA19 Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning