Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten stärker sin språkliga medvetenhet och skapar verktyg
för olika typer av skrivande.
Studenten känner till de grundläggande elementen inom
yrkeslivets kommunikationskultur.
Studenten kan vid textprocessering använda stilistik, språkvård,
textbindning, textplanering, informationssökning och
varierande källor. Studenten har en
språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående
förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha färdigheter att:
1. skapa texter inom olika textsorter och tillämpa
processkrivningsmetoden
2. anpassa sitt språk och sina kommunikativa strategier till
varierande kommunikationssituationer.
3. veta var och hur han/hon fortgående kan förkovra sina
kommunikativa kunskaper, kan använda ordböcker, handböcker
och språkliga IT-hjälpmedel.
4. kunna identifiera olika feltyper och stilkollisioner samt
redogöra för bakomliggande orsaker till feltyperna
5. utveckla verktyg för journalistiskt skrivande och
webbskrivande
6. utveckla sin språkliga medvetenhet
7. analysera olika textsorter

Innehåll

Terminologi, översättning, journalistiskt språk, webb-språk.
Stilarter. Träning i journalistiskt skrivande och webbskrivande.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Litteratur

Englund, Helena & Guldbrand, Karin.2001. Klarspråk på nätet. 2
upplagan. Sundbyberg: Pagina Förlags AB.
Svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden.2000. 2
uppl.Stockholm:Liber.
Reuter, Mikael. 2003. Översättning och språkriktighet.
Helsingfors: Svensk Språktjänst Ab.
Referenslitteratur, artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 5 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs följande prestationer på svenska:
1. Språkriktighetstest 25 p
2. Texttransponering 25 p
3. Reportage 50 p
4. Intervju 50 p
5. Featuretext 50 p
6. Godkänd informationssökning krävs för godkänt vitsord i kursen

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Pusa Tatja

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-30 12:30 - 15:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-02 10:00 - 12:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-07 12:30 - 14:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-09 10:00 - 12:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-16 09:45 - 12:30 E383 Mediespråk och journalistik
2020-04-21 10:00 - 14:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-28 10:00 - 14:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-04-29 10:00 - 12:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-05-05 10:15 - 11:45 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-05-07 13:00 - 15:00 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-05-13 13:00 - 15:00 E383 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj
2020-05-18 10:00 - 14:00 A311 Mediespråk och journalistik Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning