Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Languages programmes

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ...

Litteratur

Marjukka Kenttälä: Kieli käyttöön -suomen kielen alkeisoppikirja. Yliopistopaino. ISBN 951-570-388-3.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

The course will start 4.9. at 13.15 and run every week
Mon 10.15 - 12 and Thu 13.15 - 15 till 15.12.2005.

Kurs och studieplanssökning