Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå sambandet i planering av en plastprodukt, formplaneringen samt produktions metoder i formsprutning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå skillnaden på de olika komponenterna och deras funktion i en två och tre formrums form. - att förstå skillnaden i planering samt för- och nackdelar i ett kall- och varmkanals system. - att definiera formplanerings grunderna. - att kunna planera ett formverktyg för et enkel plastprodukt. - att kunna använda formflödesanalysprogramet i plast- och formplaneringen

Innehåll

- formsprutningsprocessen och uppbygnadsprinsiper - standardkomponenter i 2 och 3 formrumsverktyg - varmgötssystem, kallkanaler, - formplanerings riktlinjer ( ingötssystem, kanaler, intag, gods- tjocklek, släppningar, temperering, ventilering, formrum, kärnor, utstötningssystem - plast och formers material - användning av formfyllningsanalys- - planering av ett enkelt formverktyg

Förkunskaper

Solid Edge, kursen 3-D CAD

Litteratur

https://people.arcada.fi/~nyrothe/intern/Formteknik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 93 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Nyroth Erland

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs- och studieplansökning