Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande färdighet att välja det bäst lämpade materialet för varje enskild produkt, samt även att kombinera olika slag av material och därmed få fram unika egenskaper hos produkten. Den studerande förväntas även vara förmögen att välja en lämplig tillverkningsmetod och i praktiken testa dessa metoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att välja det bäst lämpade materialet för varje enskild produkt, samt även att kombinera olika slag av material och därmed få fram unika egenskaper hos produkten. Den studerande förväntas vidare vara förmögen att välja en lämplig tillverkningsmetod och i praktiken testa dessa metoder.

Innehåll

-Sambandet mellan polymerers uppbyggnad och egenskaper
-Interaktioner mellan olika typ av föreningar och polymerer
-Praktiska övningar

Förkunskaper

-Polymerkemi
-Polymera material och laborationer
-Polymerbearbetning 1

Litteratur

-Osswald & al:International Plastics Handbook
-Zweifel: Plastic Additives Handbook

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 35 timmar
 • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Voho Marko

Examinator

Voho Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2010-03-16 - Demonstrationer och presentationer
 • 2010-03-16 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning