Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Kursen lär ut de begrepp (spänning, deformation, töjning, vridning, brott och utmattning) som behövs för att du ska kunna analysera deformerbara kroppars mekaniska egenskaper.

Innehåll

Begreppet spänning
Analys av enkla fackverk
Axial belastning
Töjning
Hooks lag
Vridning av axlar
Böjning av balkar

Förkunskaper

Statik

Litteratur

Föreläsningsanteckningar
Dahlberg,T., Teknisk hållfasthetslära, Studentlitteratur, Lund,Sverige, 1997

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
  • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Mathew Vihtonen

Examinator

Mathew Vihtonen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2008-02-01 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning