Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att upprätthålla och utveckla
infrastrukturen i Marinetta Ombro, Arcadas virtuella ö i Second
Life, detta så att projektet kan avancera till följande nivå.

Under detta år kommer ön Rosario att bli självförsörjande. Detta
kräver att
- Second Life användare lockas till Rosario;
- det hittas sponsorer till händelser och ställen på ön;
- samarbete och partnerskap med (riktiga) företag inleds;
- en plan för aktiviteter som möjliggör ovanstående utvecklas.

Även grundarbetet inför nästa års projekt görs, vilket
introducerar narrativt berättande till Rosario.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

1. planera utvecklingen av en virtuell värld;
2. planera och organisera händelser som attraherar och fångar
användare;
3. forska i potentiella användare och finna sätt att marknadsföra
Rosario till dem på sätt de förstår.
4. Utveckla strategier som inkorporerar den virtuella världens
aspekter till multi-platform underhållning.

Innehåll

Kursdeltagarana bildar grupper som ansvarar för delområden i
upprätthållningen och utvecklandet av ön Rosario.

Grupperna producerar även innehåll (grafiskt och programmerat)
som används på ön.

I andra delen av kursen blir studenterna inbjudna att delta i ett
in-world designföretag som erbjuder professionella tjänster till
övriga Second Life inneboende.

Förkunskaper

Studenten bör vara bekanta med interaktiva, sociala webbplatser
såsom Facebook, Flickr, och MySpace. Studenten bör även ha
vetskap av och intresse av virtuella online ställen eller spel, såsom
Habbo Hotel, Second Life, World of Warcraft, och dylika.

Litteratur

Meddelas under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 5 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 15 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Kelly Owen

Kursens hemsida

AirSet

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning