Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är, att studerande skall ha tillräcklig färdighet i praktisk produktionsekonomi för att erhålla rätt att handskas med skolans ekonomiska medel i en elevproduktion. Vidare målsättning är att studerande skall ha fått färdighet i en kortfilms pre-production.

Läranderesultat

Efter kursen bör studerande klara av assisterande produktionsuppgifter i ett professoinellt inspelningsteam samt kunna fungera som producent för medelstora elevproduktioner.

Innehåll

Budgetering
Redovisning
Pre-production
(Kursen är teoretisk stödkurs för kursen Fiktion 1, men kan också med fördel rekommenderas som breddstudiekurs)

Förkunskaper

Godkänd Introduktion till medieproduktion eller motsvarande baskunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för närmare information.

Litteratur

The Film Director's Team av Alain Silver & Elizabeth Ward, Silman - James Press, Los Angeles
Ordbok för filmare, Roland Sterner, FilmhusFörlaget AB

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Genom närvaro vid föreläsningar, inlämnade rapporter och arbetsdemonstrationer visa sitt kunnande i planeringen av en kortfilmsproduktion

Lärare

Hemming Alf

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se/See ARBS

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning