Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig använda ljud som en
berättarelement som stöder filmens historia, bildberättande och
skådespeleri.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
förstå ljudets berättarfunktioner och ljudets roll i att skapa
spänning i drama och dokumentärfilmer.

Kursen kompletterar kursen Kortfilm med inblick på ljud.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktionslektion där studeranden får
råd och ideer för att genomföra kursen. Därefter skall
studeranden individuellt studera ljuddramaturgiskt orienterad
litteratur och skriva en omfattande essä där två eller flera
ljuddramaturgiska teorier används för att analysera ljud i en
sekvens i en film. Till och med deltar studeranden i praktiskt
arbete som ljudplanerare eller ljudtekniker för att planera,
inspela och editera en kortfilm. Studeranden har möjlighet för
praktikhandledning. Studeranden
förväntas också för att hålla arbetsdagbok där han/hon
beskriver och analyserar kortfilmprocessen ur ljudberättandets,
inspelningsteknikens och arbetsmetodikens synvinklar.
Studeranden skall också reflektera hans/hennes egen
arbetsinsats och roll i processen. Arbetsdagboken ska lämnas
för bedöming efter feedbacktillfället i slutet av kursen.

Förkunskaper

Grundkurs i Singelkameraproduktion 5 sp

Kursen ersätter följande kurser

Kortfilm 1
Audio för Kortfilm och Reportage 1

Litteratur

David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art - An Introduction,
kapittel "Sound in the Cinema". McGraw Hill 1997, 2001, 2004
el. nyare upplagan.

Larry Sider & Diane Freeman: Soundscape. The school of sound
lectures 1998-2001. Wallflower Press 2003.

David Sonnenschein: Sound Design. The Expressive Power of
Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese
Productions 2001.

Rick Altman: Sound Theory, Sound Practice. Routledge 1992.

Elisabeth Weis & John Belton (eds.): Film Sound: Theory and
Practice. Columbia University Press 1985.

Pauline Reay: Music in Film - Soundtracks and Synergy.
Wallflower Press 2004.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 48 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Feedback - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro på lektioner och demonstrationer. Utförda uppgifter och deltagande i övningar.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

tidtabell skickas med e-post till anmälda

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning