Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Studenten skall efter kursen ha tillgodogjort sig dramaturgins
och
retorikens teorier och terminologi så som den används i den
professionella filmvärlden.

Läranderesultat

- Studenten ska ha grundläggande kunskaper om retorik och
dramaturgi och dess teorier kring film.
Det innebär kunskap om dramatiskt och episkt berättande, dess
olika berättarstrukturer, berättarperspektiv och om hur
retorikens verktyg fungerar i bildmediet.
- Studenten ska också ha kunskap om filmmanusets
formatregler.

Innehåll

- Långfilmens dramaturgi
- Kortfilmens dramaturgi
- Karaktärer och karaktärsteckning
- Dialog - text och undertext
- Formatregler

Lektion 1
Vad är Dramaturgi

Lektion 2
Genomgång av drama, epik och div blandformer

Lektion 3
Anslag och presentation

Lektion 4
Karaktärer
Skapa karaktär

Lektion 5
Dialog

Lektion 6
Handling och vändpunkter

Lektion 7
Vad är Tv-retorik

Lektion 8
Koncept och format

Lektion 9
Presentation och genomgång av konceptförslag

Förkunskaper

Inga.

Mer information

Obligatorisk närvaro!!

Litteratur

Manus och Dramaturgi för film - Thomas Granath
Visuell retorik - Anders Carlsson/Thomas Koppfeldt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 Fyra korta manusövningar
Examination 2 Dramaturgisk analys av en filmer
Examination 3 Ett eget kortfilmsmanus med dramaturgisk analys
som bilaga.

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 1 och 2

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning