Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kurssen är att studenten aktivt delta i en
kortfilms planering o produktion.
Klara av att sammarbeta med de övriga yrkesgrupperna och få en
personlig prägel på produktionen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna tolka o analysera ett
manus samt hitta en visuell stil, ett bildberättande och en
ljussättning som stöder manuset. Studenten förstår teamarbetets
betydelse och fotografens roll i en filminspelning.

Innehåll

Studenterna producerar under individuell handledning en
kortfilm eller dokumentär.

Utvärdering.

Förkunskaper

Singelkamera 1. Singelkamera 2. Ljussättning och postproduktion.

Mer information

Fotograferna skall skriva arbetsdagbok.
Presentera skriftligt: idè,stil,bildmanus,tekniska lösningar.

Litteratur

BROWN,BLAIN.2002. Cinematogrphy, theory and practice. Image
making for cinematographers,directors and videographers. Focal
Press

Judith Weston " Näyttelijän Ohjaaminen"

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 85 timmar
  • Varav schemalagda studier: 48 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

  • Grabber Klaus
  • Lindfors Kauko
  • Nåls Jan

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-04-15

Examinationsformer

2009-02-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning