Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Lösa praktiska och teoretiska problem kring
examensarbetet. Sätta igång examensarbetet och
stöda forsknings- och skrivprocessen. Fostra till
vetenskapligt tänkande och förståelse för
forskningsmetodik.

Läranderesultat

1. Färdighet att skriva forskningsplan
2. Färdighet att skriva disposition
3. Färdighet att skriva vetenskaplig text
4. Färdighet att presentera egen text
5. Färdighet att opponera andras texter
6. Färdighet att söka, studera och bedöma
litteratur
7. Känna forskningsmetodikens centrala delar

Innehåll

Forskningsplan, disposition och bakgrund.
Skrivprocessen och materialbehandling.
Presentation och kritik.
Forskningsmetodik

Förkunskaper

Svenska

Mer information

Kursen har gemensamma lektioner med Examensseminarium
och forskningsmetodik för Medieteknik. Lektionerna är på
onsdag 12:15 i A309

Litteratur

Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson: Att
genomföra ett examensarbete, Studentlitteratur,
2006, ISBN 987-91-44-00521-8.
Juha T. Hakala: Snart magister? Guide för
examensarbetet, Gaudeamus Kirja, 2001, ISBN 951-
662-832-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Seminarier - 14 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Projekt 1, 2, 3 och 4 godkänt utförda.

Lärare

  • Biström Johnny
  • Westerlund Magnus

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-12-26

Kursens tidtabell

Kursen har gemensamma lektioner med Examensseminarium
och forskningsmetodik för Medieteknik. Lektionerna är på
onsdag 10:15 i A309

Examinationsformer

2015-12-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning