Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten förstår vad som krävs av en mjukvaruarkitekt i näringslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analysera ett problem och kunna utarbeta en mjukvaruarkitektur som löser problemet.

Innehåll

Analys och design, UML och mjukvarumönster

Förkunskaper

Några programmeringskurser

Kursen ersätter följande kurser

Systemdesign och UML

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Object-Oriented Design with UML and Java
by Barclay, Kenneth A., Savage, John:
Boken finns att läsa via Ebray, http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=ARCADA&portal=ARCADA&new_lng=s… Extern länk

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 33 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1: Hemtent
Examination 2: Essä
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

 • Westerlund Magnus
 • Grahn Kaj

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-02-26

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2014-10-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning