Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande ska få
färdigheter i tillämpning av SSL för utveckling av
säkra nätverksapplikationer i Android och för att
skapa säkra Web tjänster.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- programmera nätverksapplikationer i Android
(Java)
- utveckla säkra REST-tjänster i Java
- tillämpa SSL för att sätta upp säker
kommunikation mellan olika
nätverkstjänster

Innehåll

- Repetition av PKI och SSL
- Att skapa certifikat med OpenSSL
- Konfigurering av säkra webbservrar,
applikationsservrar, samt databasservrar
- Programmering av webbklienter för Android med
stöd för SSL
- Programmering av säkra REST-tjänster i Java

Förkunskaper

Nätverksprotokoll, nätverkstjänster och trådlösa
teknologier
Datasäkerhet
Applikationer för Android

Kursen ersätter följande kurser

2012-2013, Fortsättningskurs i datasäkerhet

Litteratur

Handouts

Länkar till dokumentationer och tutorials
publiceras
på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 19 timmar
  • Praktiska övningar - 37 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 79 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord bedöms på basen av projektarbete, minst
50% av maxpoängen krävs för att få godkänt.

Lärare

  • Grahn Kaj
  • Karlsson Jonny

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning