Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten skall lära sej:
- förstå OSI-modellens och TCP/IP-
protokollstackens roll vid datakommunikation
- tekniskt hur olika trådlösa teknologier fungerar
- planera och bygga upp simpla datanät (både
trådbaserade och trådlösa)
- sätta upp olika nätverkstjänster i ett lokalnät

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- förstå OSI-modellens och TCP/IP-
protokollstackens roll vid datakommunikation
- känna till tekniskt hur olika trådlösa
teknologier fungerar
- kunna planera och bygga upp simpla datanät (både
trådbaserade och trådlösa)
- kunna sätta upp olika nätverkstjänster i ett
lokalnät

Innehåll

Se Itslearning

Förkunskaper

- Operativsystem och praktisk Linux
- Datorer, datorarkitektur och nätverk

Kursen ersätter följande kurser

Nätverksprotokoll (2011-2012)

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 51 timmar
  • Praktiska övningar - 68 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 147 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

- Laborationer (40%)
- Tent (60%)

För laborationer och tent samlas poäng av vilka
det krävs 50% av kursens totala poäng för att få
godkänt.

Lärare

  • Forss Thomas
  • Grahn Kaj

Examinator

Forss Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se Itslearning

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning