Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att den studerande ska - bli bekant med sannolikhetsbegreppet och kunna lösa praktiska problem i ämnet. - förstå vad derivata betyder och kunna använda den i beräkningar. - bli bekant med rötter och logaritmer samt fördjupa sin kunskap i differentialkalkyl. - lära sig att lösa trigonometriska ekvationer samt bli bekant med talföljder. - lära sig att integrera och beräkna areor och volymer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - förstå sannolikhetsbegreppet - kunna utföra beräkningar med enkla sannolikhetsfördelningar, speciellt normalfördelningen. - förstå begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata. - mha derivatan bestämmma polynomfunktioners förlopp och gränsvärden - derivera sammansatta funktioner - känna till trigonometriska rekursionsformler - lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och summor. - känner till begreppen primitiv funktion och integral. - kan utföra area- och volymberäkningar mha integralkalkyl.

Innehåll

Sannolikhet och statistik Derivata Rot- och logaritmfunktioner Trigonometriska funktioner och -talföljder Integralkalkyl

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Differential- och integralkalkyl

Mer information

All additional info can be found on Itslearning website.

Litteratur

Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 6 Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 7 Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 8 Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 9 Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 10

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 40% each + 20% homework pass mark 50%

Lärare

Durbo Karis

Examinator

Durbo Karis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-24

Examinationsformer

2014-10-24 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning