Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att den studerande ska
- bli bekant med sannolikhetsbegreppet och kunna
lösa praktiska problem i ämnet.
- förstå vad derivata betyder och kunna använda
den i beräkningar.
- bli bekant med rötter och logaritmer samt
fördjupa sin kunskap i differentialkalkyl.
- lära sig att lösa trigonometriska ekvationer
samt bli bekant med talföljder.
- lära sig att integrera och beräkna areor och
volymer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- förstå sannolikhetsbegreppet
- kunna utföra beräkningar med enkla
sannolikhetsfördelningar, speciellt
normalfördelningen.
- förstå begreppen gränsvärde, kontinuitet och
derivata.
- mha derivatan bestämmma polynomfunktioners
förlopp och gränsvärden
- derivera sammansatta funktioner
- känna till trigonometriska rekursionsformler
- lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska
och geometriska talföljder och summor.
- känner till begreppen primitiv funktion och
integral.
- kan utföra area- och volymberäkningar mha
integralkalkyl.

Innehåll

Sannolikhet och statistik
Derivata
Rot- och logaritmfunktioner
Trigonometriska funktioner och -talföljder
Integralkalkyl

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Differential- och integralkalkyl

Mer information

All additional info can be found on
Itslearning website.

Litteratur

Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 6
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 7
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 8
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 9
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 10

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 40% each + 20% homework
pass mark 50%

Lärare

Durbo Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-24

Examinationsformer

2014-10-24 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning