Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggnade baskunskaper i digitalteknik samt om datorkomponenter

Läranderesultat

Studeranden
- bekantar sig med logisk algebra (Booles algebra) och binär informationsrepresentation
- lär sig binäraritmetik
- bekantar sig med olika koder som används inom digitaltekniken samt lär sig göra kodomvandlingar.
- lär sig beskriva logiska funktioner
- bekantar sig med kombinatoriska kretsar, de vanligaste sekvenskretsarna och datorkomponenter

Innehåll

Binär informationsrepresentation och binära koder, logisk algebra (Booles algebra), binär aritmetik, logiska grindar, kombinatoriska kretsar, sekvenkretsar, datorkomponenter, programexekvering, datatyper

Kursen ersätter följande kurser

Digital elektronik 2010-2011

Mer information

Övningsrapporter och projektrapport har ett sista datum för inlämnande

Litteratur

Per Carlson, Staffan Johansson: Digitalteknik, teori och praktik, Liber Utbild ning, ISBN 91-634-0879-1. Finns i handbokshylla i Arcadas bibliotek.
Studiematerial på kurshemsidan

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 18 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 26 timmar
 • Självstudier - 26 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
tentamen
alla övningsrapporter
projektpresentation och -rapport
Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
tentamen: 2/3
projektpresentation och -rapport: 1/3
alla övningsrapporter bör vara godkända

Lärare

 • Lindqvist Claus
 • Pulkkis Göran

Examinator

Pulkkis Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-10-31 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning