Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bekanta studeranden med ett nytt objekt orienterat programmeringsspråk, men samtidigt ge studerande möjlighet upptäcka likheter med tidigare erhållen kunskap i andra programmeringsspråk.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utveckla grafiska objekt orienterade program som använder sig av ramverket QT.

Innehåll

Klasser och objekt Klasshierarkier Pekare och referenser Kon/De-struktor Dynamisk minneshantering Överlagring Undantag Strömmar och filhantering Abstrakta klasser Dynamisk bindning Polymorfism Qt Ramverket Under kursens gång görs flertalet projekt som presenteras och bedöms. Denna bedömning avgör till stor del kursvitsordet.

Förkunskaper

Introduktion till programmering Algoritmer och datastrukturer

Kursen ersätter följande kurser

Objektorienterad programmering med C++, 5 sp

Litteratur

Blanchette & Summerfield, C++ GUI Programming with Qt4 (2008) Fagerström, Avancerad C++, Studentlitteratur, 2004 Horton, Visual C++ 2008, USA, 2008 Harbour, Beginning Game Programming 3 Ed., USA, 2009

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 58 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 58 timmar
  • Varav schemalagda studier: 75 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och presentationer
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Karlsson Hanne

Kursens hemsida

elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-12-15

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning