Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
grundkunskap om programmering av server applikation
anslutna till internet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att programmera nätverkkommunikation
genom datakanaler ('sockets'), med distansanropade
procedurer ('Remote Procedure Calls', RPC) och med
utspridda objekt i objektorienterad programmering
genom 'PHPRCP'

Innehåll

Programmeringsmodellen för en client-server
applikation
Programmering av datakanaler ("Socket
Programming")
- förbindelseorienterad kommunikation (tcp)
- förbindelselös kommunikation (udp)
- Distansanrop av procedurer ("Remote Procedure
Calls")
- programmering med högnivå-systemanrop
Distribuerad programarkitektur PHPRPC

Förkunskaper

Processprogrammering

Kursen ersätter följande kurser

Applikationer och nätverksprogrammering, 2006 och
tidigare

Mer information

Vi gör övningar på lektionerna some inte behöver
lämnas in. I kursen görs sedan två projekt som
bestämmer kursvitsordet.

Litteratur

IRIX Network Programming Guide, i "Online Books"
http://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi Extern länk-
bin/browse.cgi?
coll=0650&db=bks&cmd=toc&pth=/SGI_Developer/IRIX_N
etPG

Stevens, R.W.: UNIX Network Programming, Prentice
Hall, USA, 1998, ISBN 0-13-490012-X.

Quinn, B and Shute, D. : Windows Socket Network
Programming, Addison-Wesley, USA, 1997, ISBN 0-
201-63372-8. Bloomer, J.: Power Programming with
RPC, O'Reilly & Associates, Inc., USA, 1992, ISBN
0-937175-77-3.

"UNIX Network Programming Chapter" of "The Network
Book" publicerad på Internet av Columbia
University Department of Computer Science
https://people.arcada.fi/~goran/intern/netprog/mat Extern länk
erial/unixnet.ps

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 26 timmar
  • Nätbaserade - 17 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projektarbeten

Examinationskrav

Båda kursprojekten måste vara godkända

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Våren 2012

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning