Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • It 2001 - 2004 - Www-teknologier
  • Mediateknik 2001 - 2004 - Webbmedia

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Ge färdighet att programmera tillämpningar i Internet eller ett intranät. Studeranden bör lära sig förstå hur man utnyttjar PHP och PERL som programmeringsverktyg för att kunna producera tillämpningar som fungerar i klienter, servers eller bägge två i Internet. Vid slutförd kurs bör man veta vilket verktyg man skall välja och hur man skall förverkliga en avancerad webbplats.

Läranderesultat

1. sätta upp och konfigurera en webbserver, php och mySQL
2. kunna programmera tillämpningar i php
3. kunna utnyttja filer i php
4. kunna bygga en databas med SQL
5. kunna utnyttja en SQL-databas från php
6. kunna programmera tillämpningar i Perl
7. Kunna bygga allmänna webbtillämpningar

Innehåll

Webbservrar inkluderande php och mySQL
PHP grunder
PHP filhantering
SQL databases
PHP databastillämpningar
Server-Side Includes
Common Gateway Interface
Perl programmering
Perl och filhantering

Förkunskaper

Internet användning

Kursen ersätter följande kurser

Internet design och programmering, 2000-2004

Mer information

Sista inlämningsdatum veckan då kursen avslutas

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Jonsson, Viktor: Webbprogrammering med PHP, Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01941-6
Kihlman, Dag: Programmering för Internet, Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Lash, David A.: The Web Wizards Guide to PERL and CGI, Addison-Wesley, 2002,
ISBN 0-201-76436-9

Studieaktiviteter

  • Demonstrationer
  • Föreläsningar
  • Laborationer
  • Projektarbete
  • Skriftlig rapport

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

vecka
1 (35) Introduktion, sätta upp server, PHP och MySQL, projekt 1 ut
2 (36) Grunder i PHP, PHP variabler och operatorer, PHP villkorssatser och loopar
3 (37) PHP funktioner, PHP filhantering, projekt 1 in
4 (38) PHP och databaser, projekt 2 ut
5 (39) MySQL, SQL satser
6 (40) MySQL databasadministration, projekt 2 in
7 (41) Common Gateway Interface, Perl översikt, projekt 3 ut
8 (42) Perl detaljer, Perl funktioner
9 (43) Perl paket, moduler och objekt, projekt 3 in
10 (44) Resultat, avslutning

Kurs och studieplanssökning