Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att undervisa fysikens delmoment mechanik, hydrstatik och termodynamik för datornära tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analyserar enkla mekaniska, hydrostatiska och termodynamiska system samt vara kapabel att implementerar ekvationer för beskrivning av dessa fenomen i javskript vid en html hemsida.

Innehåll

Mekanik
Hydrostatik
Termodynamik

Förkunskaper

Matematik 1, datoranvändning och enkel html/javascript

Kursen ersätter följande kurser

2009, Fysik 1

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
  • tent - 3 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 33 timmar
  • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
1. 80% rätt utförda räkneövningar
2. 50% rätt utförda laborationer med rapporter
3. minst 50% rätt löst sluttentatmen

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2011-05-15 - Tentamina
  • 2011-05-01 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning