Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To give students the skills and understanding to analyze and solve engineering problems.

Läranderesultat

-To produce free body diagrams of engineering structures.
-To apply the equations of equilibrium in the solution of static engineering problems.
-To calculate the internal forces in truss members of bridges.
-To apply the principle of the conservation of energy in the solution of dynamic engineering problems.

Innehåll

 • Concurrent Force Systems.
 • Equilibrium.
 • Moments and Torque.
 • Distributed Forces.
 • Trusses, Frames, and Machines.
 • Curvilinear Motion of Particles
 • Newtons Second Law
 • Energy and Momentum Methods
 • Systems of Particles /Kinematics of Rigid Bodies
 • Kinetics of Rigid Bodies in Plane Motion

Förkunskaper

NONE

Litteratur

"Engineering Mechanics-Statics"
Riley and Sturges.
ISBN 0-471-51241-9

“Vector Mechanics for Engineers-Dynamics”, Beer, Russell and Johnston.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2008-04-10 - Tentamina
 • 2007-01-21 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning