Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Economics and management

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar
 • Constructive pedagogies: theory and practical work examples, real cases from different existing companies on the stock exchange - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
 • Varav schemalagda studier: 110 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinator

Fellman Veronica

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-09-01

Examinationsformer

 • 2006-11-03 - Tentamina
 • 2006-09-22 - Rapporter och produktioner
 • 2006-10-18 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning