Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att lära sig moderna numeriska metoder för styrning av industriella processer.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva, utvärdera och välja flödestyp för industriella processer
 • Känna till och använda metoder för prognosticering av säljvolymer och materialbehov
 • Beskriva, planera och använda olika typer av layouter för industriella processer
 • Beräkna en layouts transportarbete
 • Beräkna materialbehovet för en given process

Innehåll

Se inlärningsresultat.

Förkunskaper

Grundkurser i företagsekonomi och produktion är av nytta för denna kurs.

Mer information

Kursen rekommenderas som tillval för teknikstuderande som är intresserade av management och numeriska metoder.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar på kursens hemsida.
Kursbok: Waller, Derek L: Operations Management - A Supply-Chain Approach. International Thompson Business Press. London 1999. Köp gärna denna eller en motsvarande bok.
Reference literature: Slack, Harland,et.al. Operations Management.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Henry Ericsson

Kursens hemsida

Blackboard

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-02-01

Examinationsformer

 • 2008-02-01 - Rapporter och produktioner
 • 2008-02-01 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning