Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Production technology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 22 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 38 timmar
 • Varav schemalagda studier: 42 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Examinator

Kuvaja Markus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Week 35:

 • DC Circuit Theorems
  Week 36:
 • Alternating Voltages and Currents
 • Wires and Fuses
  Week 37:
 • Single-Phase Series AC Circuits
  Week 38:
 • Single-Phase Parallel AC Circuits
  Week 39:
 • Rehersal and preparations for lab work
  Week 40:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 41:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 42:
 • Lab, Basic Analog and Digital Circuits
  Week 43:
 • Examination Week
  Week 44:
 • Lab and exam results

Examinationsformer

 • 2006-10-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning