Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/322000/2019-2020/175">Industrial management 2006 (international students) - Economics and management</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-10-22

Examinationsformer

2009-10-22 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning