Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

See Mathematics 1

Innehåll

 • Principles of Mathematical Models
 • First and Second Order Ordinary Differential
  Equations with Applications
 • Systems of Differential Equations
 • Numerical Methods
 • The Laplace Transform
 • Partial Differential Equations.

Förkunskaper

Mathematics 1, 2, 3

Litteratur

Course textbook
Engineering Mathematics, K.A. Stroud, 5th edition, 2001

Reference literature
Modern Introductory, Differential Equations,
Schaums's outline series, Mcgraw-Hill Company.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Durbo Badal Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning