Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten färdigheten att skriva ett examsarbete.

Läranderesultat

Vara redo att börja arbete på sitt examensarbete.

Innehåll

Forskingsmethodik. Hur att hitta lämpligt ämne för ett
examensarbete? Hur planerar man ett examensarbete? Hur
väljer man rätt metod.

Förkunskaper

Alla första och andra årets kurser

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Resource: Ebrary
Info @ Google Books

Title: How to Research (3rd Edition)

Saunders, M. Doing Research in Business & Management.
Pearson

Author: Blaxter, Loraine
Add. authors: Hughes, Christina
Tight, Malcolm
Year: 2006
Subject: Research -- Methodology.
Research.
ISBN: 9780335229536
Imprint: Open University Press : Buckingham, , GBR
Language: en
External: http://site.ebrary.com/lib/arcada/docDetail.action Extern länk?
adv.x=1& amp;d=all& amp;f00=title& amp;f01=author&
amp;f02=& amp;hitsPerPage=500&
amp;p00=how+to+research& amp;p01=hughes& amp;p02=&
amp;page=1& amp;id=10196987

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 17 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i seminarkursen

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first session

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning