Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Must Know: Du känner till grundläggande begreppen och verktygen
som används i projektplanering/-kontrollering

Good to Know: Du kan tillämpa din kunskap om projekt till att aktivt
delta i planeringen och styrningen av projekt/delta i diskussioner om
projekt

Nice to Know: Du kan tolka och studera projekt på en abstrakt nivå
och komma med informerade förslag om hur förbättringar kunde
göras.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs kan du:

? beskriva vad projekt är, använda projektrelaterad terminologi, känna
till centrala projekthanterings/planeringsverktyg, känna igen element i
projekt

? aktivt delta i projekt som en produktiv teammedlem, t.o.m. i
krävande aktiviteter så som planering, budgetering, koordinering osv.

? veta vilka delar av allmänna projektteorier som kan tillämpas på dina
projekt.

? analysera projekt, tillämpa verktyg och teorier på projekt, ge
förbättringsförslag

Innehåll

Betydelsen av projekt ökar. I genomsnitt åstadkoms ca. en tredjedel
av all ekonomisk nytta i projekt ? inom vissa branscher (IT/IKT, bygg,
media, specialisttjänster osv.) är andelen betydligt högre, t.o.m.
100%. Kunskap om projekt behövs överallt.
Ändå är för ganska få projektdeltagare projektkunskap den viktigaste
kunskapsgrenen ? att arbeta i projekt karakteriseras därför ofta av att
ens egentliga expertis (den som är så värdefull att man behövs i
projektet) måste kunna samordnas med kraven som att arbeta i
projekt ställer.
Kursen kombinerar två delar - en grundläggande och en mer
avancerad. Den grundläggande delen introducerar verktyg för
mänskor som deltar i projekt. Den avancerade delen koncentrerar sig
på att fördjupa den grundläggande kunskapen och också på att
bredda konceptet, i hopp om att detta ger färdigheter till aktivt
deltagande i projektplanering, även projektledning.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

IT-1-010 (0) - Projektledning (2015)

Litteratur

Eklund, Sven. Arbeta i projekt. Studentlitteratur
2010. ISBN 978-91-44-06063-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination förutsätter minst:
- 50% av hela kursens poäng
- godkänt kursarbete
- närvaro vid kursarbetets presentationstillfälle

Lärare

  • Buttler Pekka
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 12:30 - 16:30 F367 Projektledning
2019-11-01 09:00 - 13:00 F367 Projektledning Buttler Pekka
2019-11-05 12:00 - 16:00 F367 Projektledning
2019-11-12 12:00 - 16:00 F367 Projektledning
2019-11-20 13:00 - 17:00 A311 Projektledning
2019-11-27 09:00 - 13:00 D4109 Projektledning
2019-12-04 09:00 - 13:00 D4109 Projektledning
2019-12-10 09:00 - 13:00 F367 Projektledning

Kurs och studieplanssökning