Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
lära sej bildprocessering på en grundläggande nivå
samt att utveckla datorseendetillämpningar med
Python och OpenCV.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten känna
till
de mest simpla bildprocesseringsalgoritmerna samt
klarar av att utveckla datorseendetillämpningar
med
Python och OpenCV.

Innehåll

- bildprecessering
- OpenCV biblioteket
- Edge detection
- Object detection and recognition

Förkunskaper

Databearbetning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Övningar +
programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursen bedöms på basen av 8 stycken
inlämningsuppgifter. Minst 50% av totalpoängen
krävs för godkänt.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Shamsuzzaman Md
  • Westerlund Magnus

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-17 10:15 - 11:00 B327 Datorseende Dooley Laurence
Karlsson Jonny
2020-01-17 11:15 - 13:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-20 11:30 - 15:15 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-21 10:15 - 14:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-27 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-28 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-01-30 10:00 - 12:00 Företagsbesök, Innofactor Kägelstranden 9, Esbo. För anmälning och mera info, kolla mejl. Karlsson Jonny
2020-02-03 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-04 12:15 - 16:00 F365 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-10 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-11 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-17 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny
2020-02-18 12:15 - 16:00 E387 Datorseende Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning