Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär
sig
att tillämpa maskininlärning som metod för att
behandla data. Kursen fokuserar på användande
och
behandlande av tidsseriedata för att sedan
utföra
regressionsanalys.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att lösa specifika problem där övervakat
lärande används som träningsmetod för att skapa
modeller som förutspår framtida händelser.

Innehåll

Analytiska begrepp
Tolkning och bearbetning av indata och utdata
Tillämpning av maskininlärning
Grafisk representering av resultat

Förkunskaper

Kurserna:
Databearbetning och datavetenskap
Design av analytiska system
Datorseende

Mer information

Studenten bör följa de meddelade tidsramarna för
projektet, enbart i undantagsfall kan dessa
framskjutas.

Litteratur

Ges efterhand via ItsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
slutför och presenterar ett projekt som meddelas
via ItsLearning.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej
 • Westerlund Magnus
 • Shamsuzzaman Md

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 10:15 - 13:30 F365 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-03-26 10:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-03-30 10:15 - 13:00 F365 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-04-07 12:00 - 14:00 B323 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-04-09 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-16 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-23 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-28 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-04-30 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-05-04 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-05-05 12:15 - 15:00 B323 Prediktiv analytik Projektpresentation Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus

Kurs och studieplanssökning