Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med den här kursen är att
studenten ska bli införstådd i programmering av
webbtjänster (REST APIer) i såväl Node.js som
ASP.NET-miljö. Studenten lär sej tillämpa HTTP-
protokollet för att sätta upp datakommunikation
mellan REST-klienter och REST-tjänster samt
mellan flera olika REST-tjänster oberoende av
plattform. Studenten får även praktisk
erfarenhet av Microsofts molnplattform Azure
samt hur den kan utnyttjas för att driftsätta
webbtjänster och sätta upp databaser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till olika molntjänster och dess
möjligheter inom programutveckling
- kunna programmera REST-tjänster i såväl
ASP.NET som Node.js miljö
- kunna driftsätta REST-tjänster och sätta upp
databaser i Microsofts molnplattfrom Azure
- vara förmögen att utveckla simpla REST-
klienter i form av grafiska användargränsnitt
för MS Windows (.NET)

Innehåll

Introduktion till
- .NET och Visual Studio
- Javascript på servernivå (server-side
Javascript)
- Molnteknologi

Utveckling av REST-tjänster i ASP.NET och
Node.js miljö

Att driftsätta REST-tjänster i Azure

Skapa och ta ibruk databaser i Azure

Programmering av simpla REST-klienter i form av
MS Windows GUI-applikationer (.NET)

Förkunskaper

- Nätverksprotokoll och datasäkerhet
- Datastrukturer och algoritmer
- Ramverk och webbapplikationer

Litteratur

Länkar till text- och videomaterial delas ut på
Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 103 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av ett
programmeringsprojekt. Projektet bör lämnas in
inom utsatt deadline och presenteras vid 1 av 3
möjliga Projektfeedback-tillfällen. Projekt som
lämnas in efter deadline bedöms men vitsordet
sjunker med 1 steg för varje påbörjad försenad
vecka. Närmare info på Itslearning.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2018-09-23 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:00 - 16:00 E385 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-08-30 13:00 - 16:00 E385 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-02 09:00 - 13:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-03 09:00 - 13:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-11 12:00 - 15:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-13 12:00 - 14:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-18 12:15 - 16:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-23 12:15 - 16:00 E383 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-10-03 09:00 - 11:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-10-10 09:00 - 16:00 E377 Webbtjänster och molnteknologi: Projektpresentation/feedbacktillfälle Individuella presentationer. Anmäl dej/ditt arbetspar till detta tillfälle på Itslearning. Karlsson Jonny
2019-10-11 09:00 - 14:30 E377 Webbtjänster och molnteknologi: Projektpresentation/feedbacktillfälle Individuella presentationer. Anmäl dej/ditt arbetspar till detta tillfälle på Itslearning. Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning