Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
bli kapabel att tillämpa sina kunskaper
erhållna i
tidigare webbutvecklings-kurser för att
förverkliga ett större full-stack
utvecklingsprojekt i team. Studenten blir
bekant med arkitekturdesign av online tjänster,
API design och mikrotjänster. Studenten lär sej
implementerar en demo tjänst i större team
tillsammans med andra studenter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att utveckla flexibla och skalbara
webbtjänster (APIer) med moderna
arkitekturer/modeller såsom mikrotjänster och
serverless. Studenten stärker även sina
kunskaper
i full-stack utveckling som helhet samt sin
förmåga att jobba med större projekt i team.

Innehåll

- Arkitektur design av online tjänster
- API design och mikrotjänster
- Serverless framework (AWS Lambda)
- Säkerhetsaspekter inklusive Cross-Origin
Resource Sharing (CORS)
- Full-stack utveckling i team MED Noede.js

Förkunskaper

Mjukvaruutvecklingsprocess - Devops
Webbtjänster och molnteknologi

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 121 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av studentens insats
i ett större full-stack utvecklingsprojekt i team.

Lärare

Ojala Oskari

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-01-27 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-02-10 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-02-24 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-03-09 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps

Kurs och studieplanssökning