Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
lära sej designa och realisera trovärdigt
beteende och intelligens hos autonoma
(datorstyrda) karaktärer i 3D-omgivningar.
Studenten blir införstådd i olika teknikerna för
artificiell intelligens som är populära i spel.
Kursen innehåller även en teoretisk del om
bildhantering vars syfte är dels att studenten
ska lära sej mera ingående om hantering av
texturer i spel men också att ge en intro till
kursen datorseende som går i period 3.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
känna till och kunna tillämpa populära tekniker
för artificiell intelligens vid realisering av
trovärdigt beteende hos datorstyrda karaktärer i
3D-omgivningar. Studenten förväntas även ha
grundläggande kunskaper i bildhantering.

Innehåll

Utveckling av AI i Unity och C#
----------------------------------------
- Simpla rörelser, bl.a. att förflytta en autonom
karaktär mot ett mål
- "NavMeshes" för navigering
- Ändliga automater/finita automater ("Finite
State Machines")
- Beteende träd ("Behavior trees")
- Goal Oriented Action Planning (GOAP)

Grundläggande bildhantering
---------------------------
- 2-dimensional sampling and quantising
- - Image and Planer spectrum
- - Sampling and Quantising
- Image manipulation
- - Brightness, Contrast and Gradation
- - Colour Hue and Saturation
- Image procesing with linear filters
- - Basics of FIR-filters
- - Effects of filters in Images
- Image processing with nonlinear filters
- - Adaptive filters (Sharpness enhancement,
noise reduction)
- - Medianfilter

Förkunskaper

Tidigare Unity-kurser:
- vektorer och krafter
- oscillation och partikelsystem

Litteratur

Tutorials och videor på webben publiceras
efterhand på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Aktivt deltagande i
gästföreläsningar
om bildhantering.

Examinationskrav

- 4 projektarbeten om AI i Unity (totalt 100p)
- Gästföreläsningar om bildhantering (aktivt
deltagande ger 15 bonuspoäng!).

Projektarbetena bör lämnas in inom på Itslearning
utsatt tid och presenteras på 1 av 3 alternativa
projektfeedback-tillfällen (anmäl dej på
Itslearning).

Minimipoängen för godkänd kurs är 50.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-21 13:15 - 16:00 A503 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-22 10:15 - 13:00 D4109 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-24 13:15 - 16:00 A503 Autonoma Agenter Buchwald Peter
2019-10-29 12:15 - 16:00 E385 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-04 12:00 - 16:00 E385 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-12 09:00 - 11:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-14 09:00 - 11:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-21 09:15 - 12:00 E387 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-11-26 09:15 - 13:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-05 09:15 - 13:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-09 12:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-16 12:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2019-12-19 09:00 - 16:00 F365 Autonoma Agenter: Projektpresentation/-feedbacktillfälle 1 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-29 09:00 - 13:00 D4103 Autonoma Agenter: Projektpresentation/-feedbacktillfälle 2 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning