Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden ska lära sig:
Syftet av ramverk.
Hur man uttnyttjar sig av ramverk i praktiken.
Använda sig av ramverk för att skapa webappar.
De vanligaste utvecklingsverktygen och praxis.

Läranderesultat

Kunna begrepp typiska för React.js.
Läsa och skriva JS och React.js kod och
dokumentation.
Bruka React.js funktionalitet i sin egna kod
Bygga platformoberoende webappar
Förstå sig på NoSQL-principer

Förkunskaper

Webutveckling
Front-end programmering
Back-end programmering
Webbtjänster, databaser och CMS

Kursen ersätter följande kurser

Parallellprogrammering 2018-2019

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Basgruppsarbete - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämnat och godkänt grupprojekt
Självstudier

Lärare

  • Biström Dennis
  • Scherbakov-Parland Andrej
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 09:15 - 12:45 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-04 09:00 - 12:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-05 09:00 - 12:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-09 09:00 - 12:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-12 09:15 - 12:45 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-16 09:00 - 12:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-19 12:30 - 16:00 E377 Parallellprogrammering: Projektfeedback 1 Anmäl dej/ditt arbetspar till detta tillfälle på Itslearning (30min per student/arbetspar) Karlsson Jonny
2019-09-20 13:00 - 16:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-09-26 09:00 - 12:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2019-10-03 11:15 - 12:30 E387 Ramverk och webbapplikationer Presentationstillfälle 1 Biström Dennis
2019-10-04 13:30 - 15:30 F365 Ramverk och webbapplikationer Presentationstilfälle 2 Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning