Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten
baskunskaper i integrerad
naturvetenskap med
fokus på oscillation och partikelsytem.
Studenten lär sej även grunderna i 3D-
spelprogrammering i Unity.
Huvudmålsättningen med kursen är att
lära sej tillämpa trigonometriska
funktioner,
harmoniska rörelser och partikelsystem
i programkod och simulera dessa i 3D-
grafik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande ha
basförståelse för simpla oscillationer,
trigonometriska funktioner och
partikelsystem samt kunna realisera
dessa i programkod.

Innehåll

Naturvetenskap:
- Genomgång av trigonometriska
funktioner och
vågor
- Simpla harmoniska svängningsrörelser
- Fjäderkrafter: Hookes Lag
- Simpla partikelsystem

Grafikproduktion/spelprogrammering
- Du lär dej bygga simpla
spel/simulationer i 3D med spelmotorn
Unity

Förkunskaper

Nature of code 1 och 2 eller Grunder i
programmering i något språk.
Baskunskaper i
matematik och fysik.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-

Litteratur

Kursmaterial i form av webbtutorials
och videon
publiceras på Itslearning under kursens
gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

KURSPROJEKT
- Inlämnat inom utsatt tid
- Presenterat på 1 av 3 alternativa
feedbacktillfällen

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2015-12-18 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-07 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-13 09:00 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-22 09:00 - 11:30 E385 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-29 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-03 09:15 - 12:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-12 09:15 - 12:00 E387 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-16 09:15 - 12:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-17 09:00 - 16:00 E377 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 1 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-16 09:00 - 16:00 D4103 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 2 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-22 12:00 - 16:00 E377 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 3 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning