Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
lära sig att administrera ett
innehållshanteringssystem (CMS), installera
tillägg och hantera teman.
Studeranden ska lära sig vad en API är till för
och hur man använder sig av JSON data.
Studenten lär sig att använda PhpMyAdmin för
att
skapa databaser och köra SQL kommandon.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara kapabel att fungera som administrator för
och utvecklare av ett innehållshanteringssystem
(CMS).
Studeranden förstår sig på API:n som t.ex REST
och ha lärt sig grunderna i databashantering
med
SQL

Innehåll

Wordpress
Databaser
Webbtjänster (API och AWS)

(Kursinnehållet är preliminärt, kommer att
uppdateras senare)

Förkunskaper

Webbutveckling, HTML och JS

Litteratur

Materialet finns på webben.

Förteckningen uppdateras under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 19 timmar
  • Praktiska övningar - 37 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 79 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basen av projektarbete.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-21 09:00 - 13:45 E383 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-04-22 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2020-04-28 09:00 - 14:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-04-30 09:00 - 13:45 E383 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-05-05 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2020-05-08 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-05-12 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-05-14 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-05-19 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Biström Dennis
2020-05-26 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Kod/presentationstillfälle Biström Dennis
2020-05-28 09:00 - 13:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Presentationstillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning