Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden bör lära sig förstå vad
objektorienterad programmering är och hur man
utnyttjar JavaScript som programmeringsverktyg
för
att kunna producera mångsidiga dynamiska
tillämpningar som fungerar i Internet. Vid
slutförd kurs bör man veta vad man kan göra med
JavaScript och hur man skall förverkliga
avancerad
funktionalitet på en webbplats.

Läranderesultat

1. Kan JavaScripts syntax, datatyper, uttryck,
operatorer och satser utan stöd av manual.
2. Förstår och kan använda den objektorienterade
programmeringens terminologi och funktionalitet

ett rätt och effektivt sätt.
3. Kan programmera omfattande och komplicerade
JavaScript applikationen smidigt i klientmiljö.
4. Känner HTML dokumentets DOM (Document Object
Model) väl och kan utnyttja den till fullo.
5. Kan bygga elegantare, mera funktionella och
effektivare användargränssnitt till
webbapplikationer än vad HTML erbjuder.
6. Kan utnyttja Cookies och andra metoder för att
lagra data på användarens dator.
7. Kan utnyttja AJAX för att hämta data från
servrar och bearbeta det samt placera det på
webbsidor.

Innehåll

Programmeringens grunder
Hjälpmedel för planerande av programvara
JavaScript grunder
Objekt och metoder
Dokumentets objektmodell
Händelsehantering
Tidsfuntioner
Avancerade funktioner i JavaScript
Avancerade användargränssnitt
Cookies och filhantering
AJAX

Förkunskaper

Webbutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Klientprogrammering med JavaScript

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Flanagan, David: JavaScript - The Definitive
Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002,
ISBN 0-596-00048-0
Goodman, Danny and Morrison, Michael: The
JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley
Publishing,
2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Projekten utförda, inlämnade och godkända.
Förhören utförda, inlämnade och godkända

Lärare

 • Biström Dennis
 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 13:00 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-05 13:00 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-14 12:00 - 16:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-19 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-21 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering Kodtillfälle Biström Dennis
2019-11-25 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering Stödtillfälle Biström Dennis
2019-11-26 13:15 - 17:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2019-11-28 12:00 - 16:15 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2019-12-02 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-12-05 13:00 - 16:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2019-12-09 09:00 - 12:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2019-12-12 09:00 - 13:00 F365 Front-end programmering Kodningstillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning