Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lär studenten att upprätthålla
webbsidor och att
utveckla och underhålla en avancerad
webbplats.
Ge färdighet att använda och göra
grundläggande formatering av information i
Internet.
Studeranden bör
lära sig
utnyttja Internets mångsidiga
funktionalitet och
särskilt World Wide Web samt de
vanligaste
protokoll som behövs.
Studeranden bör
lära sig producera egna grundläggande
och mera avancerade webbsidor med olika verktyg.

Läranderesultat

1. Förstår webbens viktigaste
byggstenar och hur de fungerar.
2. Känner Internet-protokollen och kan
använda dem.
3. Kan bygga och upprätthålla webbsidor
med HTML5 och CSS.
4. Känner de vanligaste webbeditorerna
och kan använda dem.
5. Förstår problematiken med och kan
integrera multimedia på webbsidor.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk
Internets tjänster och World Wide Web
Severs och klienter samt Internets
viktigaste protokoll
HTML-språket och planering av webbsidor
med HTML-
och webbeditorer
Stilsidor som en central del av
webbdesign
Publicering av hemsidor
Avancerad HTML och planering av
webbsidor med
multimedia
Bearbetning av bilder för webben
Bearbetning av ljud för webben

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Internet teknik

Mer information

deadline för kursprojekt: 22.10

Litteratur

HTML och CSS specifikationer och kurser på
Lynda.com

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursprojekt godkänt inom utsatt tid.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2019-09-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-10 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-19 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-23 09:00 - 12:45 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-27 09:00 - 12:00 F365 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-10-03 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-10 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-11 09:00 - 12:00 F365 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-10-17 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-21 12:00 - 16:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-25 10:00 - 13:00 E383 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning