Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten baskunskaper
i naturvetenskap med fokus på vektorer och
krafter. Studenten lär sej även grunderna i 2D-
spelprogrammering med spelmotorn Unity.
Huvudmålsättningen med kursen är att studenten
ska lära sej representera olika typer av rörelser
och krafter i vektorer och tillämpa dessa i
programkod för att simulera olika
naturvetenskapliga fenomen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten känna
till hur olika typer av krafter och rörelser
representeras i vektorer. Studenten förväntas
även m.h.a. programkod kunna simulera olika
krafter och rörelser grafiskt i spelmotorn Unity.

Innehåll

NATURVETENSKAP:

1. Vektorer och vektoraritmetik
1.1 Addition
1.2 Subtraktion
1.3 Multiplicera vektorer med skälärer
1.4 Enhetsvektorer / normalisering av vektorer
2. Grunderna i trigonometri
3. Krafter i "vardagen":
3.1 Tyngdkraft
3.2 Normalkraft
3.3 Kontaktkraft / friktion
4. Acceleration

SPELUTVECKLING I UNITY:

1. Obiektorienterad programmering i C#
2. "Kollisionskontroll" med olika Colliders
3. Fysikegenskaper med Rigidbody 2D
4. Att skapa och hantera animationer med "sprite
maps"
5. Hantering av olika material samt dess
egenskaper såsom, elastisiet och friktion.

Förkunskaper

Matematisk programmering

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Kursmaterial i form av webbtutorials och videon
publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

4 mindre kursprojekt
- inlämnade inom utsatt tid
- presentede på 1 av 3 alternativa
projektfeedback-tillfällen

Se Itslearning för mera information.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 12:15 - 16:00 E385 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-11-06 12:00 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-11-11 09:00 - 13:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-11-20 09:15 - 13:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-11-27 13:00 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-12-04 12:00 - 16:00 E385 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-12-11 09:15 - 13:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2019-12-13 10:15 - 14:00 E387 Vektorer och krafter: Kodningstillfälle Karlsson Jonny
2019-12-18 09:00 - 16:00 F365 Vektorer och krafter: Projektpresentaton/-feedbacktillfälle 1 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-15 09:00 - 16:00 F4115 Vektorer och krafter: Projektpresentaton/-feedbacktillfälle 2 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-23 09:00 - 16:00 E380 Vektorer och krafter: Projektpresentaton/-feedbacktillfälle 3 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning