Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 13 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
  • Varav schemalagda studier: 43 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Nordman Tina

Examinator

Nordman Tina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

14.01.2011 09:15 - 10:45 A312Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
19.01.2011 13:15 - 15:45 E383Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
25.01.2011 09:15 - 11:30 A312Scientific
Theory, Research Methods and Research Ethics 1
2.2. 2011 12.15-15.30 A510 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
8.2.2011 8.30-11.30 A510 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
9.2.2011 11.45-14.45 D4109 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
15.2.2011 12.15-14.45 D4108 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
16.2.2011 12.15-14.45 D4109 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1
1.3.2011 8.30-12.00 D4109 Scientific Theory, Research Methods and Research Ethics 1

02.02.2011 12:15 - 15:30 A510 (50 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
08.02.2011 08:30 - 11:30 A510 (50 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
09.02.2011 11:45 - 14:45 D4109 (42 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
15.02.2011 12:15 - 14:45 D4108 (40 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
16.02.2011 12:15 - 15:00 D4109 (42 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
01.03.2011 08:15 - 12:00 D4109 (42 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1
08.03.2011 12:15 - 15:00 D4109 (42 p)
Scientific theory, research methods and research ethics 1

Kurs och studieplanssökning